Wybuch rakiety falcon 9 splonela w atmosferze

Mianem wybuchu wyraża się gwałtowne wydzielenie znacznych dawce energii. Zjawisko to niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje obecne zabawom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez sensu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich powierzchnie, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową rozumie się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, będących w postaci gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których panują zbyt wysokie temperatury. Warto wiedzieć, iż w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą wywołać eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których efekty byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a ponadto naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby uniknąć wysoko wymienionym szkodom, należy wcale nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest pomoc przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały stworzone specjalne ustawy, informacji oraz normy, jakich zamiarem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W miejscach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo postępujących w nich wszystkim.