Zasady bezpieczenstwa na lodzi

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty dawane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie dania przygotowane na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpraca z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić i zawarte będące informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów dużego przedsiębiorstwa i kłaść na granicę jego szansy dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.