Zawor bezpieczenstwa zasady dzialania

Zawór bezpieczeństwa to inne określenie klapy bezpieczeństwa, która otwiera się automatycznie w momencie przekroczenia dopuszczalnej wartości ciśnienia gazu lub pary, co zapobiega eksplozji kotła, zbiornika bądź rurociągu. Zawory bezpieczeństwa skonstruowano w celu ochrony podzespołów przed nadmiernym ciśnieniem, a po raz pierwszy zastosowano to rozwiązanie techniczne w 1681 roku. Konwencjonalnie montowano zawór bezpieczeństwa w parowozach oraz uniemożliwiał niebezpieczne podniesienie ciśnienia mogące doprowadzić do wybuchu maszynerii. Współczesnym typem stosowanych zaworów bezpieczeństwa są zawory przelewowe, które nastawia się na maksymalną dozwoloną wartość ciśnienia w układzie fluidalnym.

Mianem zaworu bezpieczeństwa nazywa się element wykorzystywany w instalacjach ciśnieniowych służący zabezpieczeniu układu pneumatycznego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnątrz instalacji zawierającej zarówno czynniki lotne, jak i ciekłe. Zawór bezpieczeństwa udaremnia przekroczenie określonej wartości ciśnienia przez odprowadzenie nadwyżki danego czynnika do atmosfery po osiągnięciu dopuszczalnego ciśnienia – jest to tzw. odpowietrzenie aparatury. Zawory bezpieczeństwa używane podczas standardowej pracy posiadają zamkniętą konstrukcję, której otwarcie następuje w przypadku przekroczenia dozwolonej wartości ciśnienia.

Zawory bezpieczeństwa cechują się natychmiastową predyspozycją do otwarcia w chwili raptownego i niekontrolowanego skoku ciśnienia. Dzięki temu zawory bezpieczeństwa skutecznie zapobiegają eksplozjom instalacji, w której zostały zamontowane oraz ratują życie technikom obsługującym konkretną aparaturę. Zawory bezpieczeństwa stosowane są w instalacjach wodnych i grzewczych (np. w bojlerach), zaś jego zadaniem jest regulacja ciśnienia wewnątrz zbiornika oraz gwarancja poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Można instalować zawory bezpieczeństwa na kotłach grzewczych, ogrzewaczach wody użytkowej, separatorach powietrza, pompach. Istnieje również możliwość bezpośredniego montażu zaworu bezpieczeństwa na instalacji.