Zdarzenie losowe to

Specyfika tłumaczeń technicznych liczy na zajściu w ścisłą konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, kiedy również klient komunikatu wiążą się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, branży lub firmie. Najważniejszą częścią tłumaczenia technicznego stanowi zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego nadrzędnym końcem jest wybieranie informacji. Z tego początku pozostałe funkcje językowe zostają ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą jest przydatność w wykonaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest wybieranie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście pisanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest polecanie wstępnie stworzonego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Istnieje to niezbędny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który oferuje nawet o wysokiej klasy przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do właściwego sprawdzenia tłumaczenia technicznego potrzebna jest teza osoby trzeciej, która nie brała czynnego wkładu w przekładzie dokumentu i potrafi zrecenzować jego zasadę z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy sprowadza się jednak, iż treść dokumentacji istnieje także omawiana z klientem, i celem konsultacji ze pracodawcą jest zawarcie stosowanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych są nowe rozwiązania informatyczne, których poleceniem jest wspieranie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W pozostałej odsłony językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które też muszą stać przetłumaczone i dostosowane pod względem liczby.