Znak strefa zagrozenia

Ze względu na to, że w terenach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do praktyki w obecnych dziedzinach. Końcem tych nowości jest ogromne ograniczenie ryzyka lub jego cała eliminacja, które zbiera się ze użytkowaniem wyników w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi wykonywać dany towar, jaki jest dedykowany do korzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz systemów ochronnych w niniejszych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich kursu na gruncie Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte wszystkie dania elektryczne i nieelektryczne i sposoby ochronne, które będą zużywane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, sterujących i poprawiających, które będą wykorzystywane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą dysponować one własnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego bycia urządzeń i stylów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje i możliwość wykazywania zgodności artykułu z wymaganiami ATEX. Wyroby robiące te wymagania, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą jeszcze pełnić jej podstawowe wymagania. Zastosowanie norm nie jest odpowiednia niezbędnością, jednak sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady tworzonej przez firmę pracującą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić dopiero w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli idzie o te przypadki, to umowy zgodności może w ostatnim przykładu wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak przestrzegane także toż producent będzie świadomy w takiej formie za wpisanie na rynek swojego wyrobu. Jeśli chodzi o ważne wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc produkcji oraz oddziaływanie na gruncie Unii Europejskiej w postępowanie obligatoryjny a pamiętający kluczowy charakter.