Zwolnienie z kasy fiskalnej payu

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w role gospodarczej tworzy coraz wyższą rzeszę przedsiębiorców, zawsze są możliwe wedle obowiązujących przepisów rozwiązania spośród tego celu.

Utrata prawa do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek stosowania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. A kto tak naprawdę nie musi mieć kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie musi ich spisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w skór naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w obszarze noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi fizyczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez agencje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą również czerpać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do tego zwolnienia przysługuje ze względu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z funkcje wymienionych był w poprzednim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może korzystać ze zrezygnowania z kas dla całości sprzedaży.